Protectia datelor

Prin inregistrarea in sistemul BIT SPEDIZZIONI si acceptarea clauzelor din Termeni si Conditii-Contract, Clientul isi da acordul expres si neechivoc ca datele sale personale sa fie prelucrate de catre BIT SPEDIZZIONI.

Datele personale ale Clientului ajuta Compania sa-l informeze cu privire la activitatile sale comerciale si nu vor fi dezvaluite catre terte persoane. BIT SPEDIZZIONI garanteaza respectarea drepturilor conferite Clientului de Legea nr. 677/2001 privind prelucrarea datelor cu caracter personal, art.12-18, si Directiva 95/46/EC, in calitate de persoana vizata: dreptul de informare; dreptul de acces la date; dreptul de interventie asupra datelor; dreptul de opozitie; dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale; dreptul de a se adresa justitiei. Aceste drepturi pot fi exercitate prin intermediul unei cereri scrise si semnate, trimisa prin posta la adresa de corespondenta: S.C. BIT SPEDIZZIONI SRL, jud. Timis, Str Uranus, Nr 24, Dumbravita.

DECLARATIE CLIENT: In calitate de Client al BIT SPEDIZZIONI declar urmatoarele: "In conformitate cu dispozitiile Legii nr. 677/2001 si Directiva 95/46/EC, sunt de acord ca datele mele personale si cele ale societatii pe care o reprezint, cuprinse in prezenta declaratie, sa fie prelucrate si sa intre in baza de date a S.C. BIT SPEDIZZIONI S.R.L. Prelucrarea datelor se refera la: colectarea, inregistrarea, stocarea, modificarea, extragerea, stergerea, transferul de date catre alte filiale sau sucursale apartinand BIT SPEDIZZIONI. Baza de date devine automat proprietatea BIT SPEDIZZIONI. Clientul poate cere in scris, odata cu rezilierea contractului, scoaterea datelor sale din baza de date BIT SPEDIZZIONI.

Aceste clauze sunt considerate agreate odata cu acordul pentru Termeni si Conditii-Contract.